اطلاعات تماس
ساختمان پاسداران
تهران - خیابان پاسداران
خیابان شهید حجت سوری - پلاک5
26652115 - 021
26652125 - 021
ساختمان شمس
تهران - خیابان ولی عصر
روبروی خیابان شهید عباسپور (توانیر)
بن‌بست شمس - پلاک 3
021-82479
شرکت سفرکارت ملی - فروش و رزرواسیون
تهران - خیابان ولی عصر
روبروی خیابان شهید عباسپور (توانیر)
بن‌بست شمس - پلاک 3
021-42643
روابط عمومی
021-88671286
ساختمان پاسداران
تهران، خیابان پاسداران
خیابان شهید حجت سوری، پلاک 5
تلفن: 23 21 2665 - 021
ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 00 08 8866 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved