اطلاعات تماس
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
تهران - خیابان ولی عصر
روبروی خیابان شهید عباسپور (توانیر)
بن‌بست شمس - پلاک 3
021-82479
021-88790441
روابط عمومی و اموربین‌الملل
تهران - خیابان ولی عصر
روبروی خیابان شهید عباسپور (توانیر)
بن‌بست شمس - پلاک 3
021-88671286
ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved