بخشنامه شماره 5003/ فرم گزارش HSE هتلها
ارسال شده در سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۲:۱۵ ق.ظ


بخشنامه شماره 5002/چک لیست ارزشیابی هتلها
ارسال شده در سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۸:۳۰ ق.ظ


بخشنامه شماره 5001/فرم حوادث
ارسال شده در سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۹:۲۰ ق.ظ


تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱ ۸۲۴۷۹