بخشنامه شماره 5003/ فرم گزارش HSE هتلها
ارسال شده در دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۸:۰۹ ب.ظ


بخشنامه شماره 5002/چک لیست ارزشیابی هتلها
ارسال شده در دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۰:۳۲ ب.ظ


بخشنامه شماره 5001/فرم حوادث
ارسال شده در دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۱:۲۸ ب.ظ


تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳