مجتمع جهانگردی کرمان
ازغنی‌ترین‌عناصرفرهنگ‌مادی‌هرسرزمین‌که‌نشانه‌تمدن‌نیاکان آن جامعه وشناسنامه ای برای بیان موجودیت یک تاریخ است ،آثارباستانی بجای مانده آن اقلیم می باشد.درجای جا ی سرزمین پهناور و اسلامی‌مان به‌خصوص دراقلیم ایرانیان باستان (کرمان )-آثارونشانه هایی ازتاریخ کهن ودیرینه کشورمان وجودداردکه هریک ازآنها گوشه‌هایی ازتمدن وتاریخ پرافتخارمان رابازمی‌نمایند.حفظ وحراست ازاین آثارو ابنیه علاوه‌براین‌که باعث پاسداری ازقدمت ودیرینگی تاریخی سرزمین‌مان را سبب می شود، می‌تواندزمینه‌ساز‌‌،رشد و توسعه صنعت گردشگری نیزشودومشتاقان وعلاقمندان این قبیل آثاروابنیه‌‌را ازداخل یاخارج به دیدارمواریث فرهنگی گرانسنگ این دیار،روانه نماید. نکته مهم درخصوص آثاروبناهای تاریخی اینکه ،اگرچه معمولا"جاذبه های چون مشتاقیه ،گنبدجبلیه ،مسجدجامع ،مسجدامام (ملک)و...درکرمان ،وآثاری چون آستانه شاه نعمت اله ولی ،باغ شاهزاده درماهان وآستانه‌شاهزاده‌حسین‌درجوپاروارگ‌تاریخی‌دربم‌موردبازدیدقرارمی‌گیرند،امانبایدفراموش کردکه آثاری باقدمت بیشتردرکرمان وجوددارد،مانندتپه یحیی درصوغان بافت ،مجموعه سنگی میمند،تل ابلیس دربردسیر،آقوس شهداد و ویرانه های شهر دقیانوس یاشهردسیوس جیرفت که طول عمربرخی مانندمجموعه میمندبه قریب 10هزارسال پیش ازاین می رسد،اثری که ردپای تاریخ وفرهنگ این دیاربه شمارمی رودونشان ازانسانهائی است که فرهادگونه باتیشه عشق وایمان ،دل سنگ راشکافته ونقشی ازهمت وحمیت خودرابرسینه کوه نشانده اند.البته قابل ذکراست که کرمان ازلحاظ ابنیه تاریخی جزوپنج شهراول ایران به حساب می آید. مجتمع جهانگردی کرمان علاوه بر معماری زیبای خود یادآور معماری خاص کویر است با داشتن کارکنانی مجرب و خوش خلق و همچنین با اتاق ها و فضاها ی داخلی راحت وآرام افتخار دارد که میزبان شایسته ای برای گردشگران این منطقه است.
Uکرمان - کرمان بلوار جمهوری بعد از سه راه هوانیروز جنب اداره میراث فرهنگی
J03432820036
ساختمان پاسداران
تهران، خیابان پاسداران
خیابان شهید حجت سوری، پلاک 5
تلفن: 23 21 2665 - 021
ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 00 08 8866 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved