معاونین و مدیران
بهزاد امینی
معاون مالی واداری
رضا علیزاده
معاون بازاریابی و فروش
مرجان علمی
معاون اجرایی هتلها
شهرام معتدل
معاون فنی و اجرایی پروژه ها
قاسم گودرزی
مشاور مدیرعامل و مدیر حراست
مجید حیدریان
مدیر اطلاعات و رایانه
سجاد ابراهیمی
مدیر املاک، انتقال، حقوقی و امورقراردادها
ثریا جلوزان
سرپرست حسابرسی داخلی
مرتضی محمود کلایه
مدیر روابط عمومی
ساختمان پاسداران
تهران، خیابان پاسداران
خیابان شهید حجت سوری، پلاک 5
تلفن: 23 21 2665 - 021
ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 00 08 8866 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved