عبا بافی
نایین در مشرق شهر اصفهان قرار دارد و تنها صنعت دستی آن عبا بافی که :
پوست و پوستین دوزی
صنعت پوست دوزی یکی از صنایع دستی اصفهان در گذشته :
ملیله سازی
یکی از رشته های صنایع دستی اصفهان که از ارزش هنری :
سکمه دوزی و قلاب دوزی
یکی دیگر از رشته های صنایع دستی اصفهان سکمه دوزی و :
نگارگری
یکی دیگر از صنایع دستی اصفهان نگارگری است :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳