گرگور بافی
گرگور نوعی قفسه های سیمی بصورت مشبک هستند که :
گلافی
گلافی به معنای لنج و قایق سازی است. این :
سوزن دوزى
سوزن دوزی یکی از هنرهای قدیمی است که در بین زنان :
نمد مالی
نمد یکی از صنایع دستی سنتی، رایج است که در گوشه :
گبه بوشهر
گبه بوشهر، یکی از پرطرفدارترین صنایع دستی و خانگی در استان :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳