سبدبافی
این هنر هنوز در برخی از روستاهای بیرجند متداول است :
سفالگری
سفالگری در برخی نقاط بیرجند به ویژه در روستای :
پارچه‌بافی
پارچه‌بافی در بیرجند از قدمتی طولانی برخوردار است :
قالی‌بافی
در حال حاضر روستای مود ـ بیست و نه کیلومتری بیرجند ـ از :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳