چاروق دوزی
چاروق نوعی کفش است که در گذشته برای عبور از مناطق سخت و :
چاقو سازی
از معروفترین صنایع دستی زنجان ساخت چاقو است که در سطح کشور :
ملیله کاری
ملیله کاری از صنایع دستی قدیمی زنجان است و بر اساس شواهد تاریخی :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳