گلیم بافی
: در گذشته مردمان این منطقه نیز مانند سایر اقوام کوچ رو در چادر زندگی می کردند و از :
حصیربافی
حصیربافی در منطقه سیستان با گویش خولک بافی و در منطقه بلوچستان با گویش تگرد تلفظ می شودکه :
سفال
سفالگری هنر و صنعت ظریف و حساسی است که از شرق سرچشمه :
سکه دوزی
در گذشته ای نه چندان دور هنر سکه دوزی در خانواده بلوچ نقش صندوق :
سوزن دوزی بلوچ
سوزن دوزی عبارتست از کارهای دست دوزی که تنها با مدد دستان توانا و فکر خلاق هنرمندان بر عرصه پارچه جاودان می شود
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳