منبت کاری
منبت کاری در شیراز رونق بسیاری دارد و در دنیای امروز نیز :
خاتم کاری
هنر خاتم کاری در ایران ریشه ای کهن دارد. خاتم کاری :
جاجیم
با عبور از بازار قدیم شیراز کیف وکفش ها، روانداز و پارچه هایی :
گبه شیراز
گبه یکی دیگر از دست بافته هایی است، که عشایر فارس برای مصرف خود می بافند :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳