گلابتون دوزی
در قدیم میان طبقات متوسط و اعیان معمول بود وقتیکه :
پن بافی (نوار بافی)
در گذشته پن را با نخهای ابریشمی می بافتند لیکن :
جاجیم بافی
این هنر در استان قزوین از سابقه نسبتاً طولانی برخوردار است در :
گلیم بافی
این هنر تقریباً در تمامی روستاهای قزوین رایج :
فرش بافی
فرش بافت قزوین از نفیس ترین فرشهای بافته شده :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳