مشبک چوب
مشبک هم از صنایع دستی کرمان است و به معنای شبکه شدن، پنجره ای شدن :
عریض بافی
عریض بافی بافت نوع پارچه نسبتا ضخیم و پشمی است که :
مس کرمان
یکی دیگر از صنایع دستی استان کرمان که می توان از آن یاد کرد هنر مسگری :
پته دوزی
پته دوزی از معروفترین صنایع دستی کرمان است :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳