سوزن دوزی
سوزن دوزی در استان گلستان عمدتا در میان دو قوم ترکمن :
نمدمالی
بدلیل داشتن شرایط آب وهوایی واقلیمی مناسب و وجود :
پلاس بافی
قالی بدون پرز و از نوع فرشینه های گره دار است که :
ابریشم بافی
از حدود یک قرن پیش هنر و صنعت ابریشم بافی در مناطق شرق استان :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳