بامبو بافی
بامبو در فرهنگ دهخدا به معنی خیزران _نی آمده :
حصیر بافی
یکی از صنایع دستی و خانگی بسیار رایج مردم استان گیلان است که :
چادر شب بافی
شاید به جرأت بتوان گفت که اکثر تولیدات صنایع دستی چه در استان و یا :
مروار بافی
یکی از صنایع بسیار رایج و متداول استان که جنبه های کاربردی :
صنایع مستظرفه چوبی
گیلان به سبب شرایط خاص اقلیمی و وجود مناطق وسیع جنگلی :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳