حرمی بافی(ارامی)
حرمی یکی از دست بافته های شهرستان بروجرد است که توسط ماشته باف(جیلا) با استفاده :
جاجیم لری بختیاری
یکی دیگر از دست بافته هایی که در زندگی جوامع عشایری و روستایی :
نمد مالی
نمد مالی یکی از قدیمی ترین صنایع دستی این دیار است :
ماشته بافی
ماشته دست بافته ای پشمین و منقش و غالبا مخصوص نواحی سردسیر :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳