سوزندوزی
نوع دیگر از رودوزی است که فقط در بخش "وشاگرد" و :
بادله دوزی
بادله دوزی یا "تلی بافی" عبارت است از بهم پیوستن :
خوس
این هنر به کمک نوارهای نقره ای باریک و برروی :
گلابتون
زردوزی که در نقاط مختلف ایران به «کم دوزی»، «گلدوزی»، «برودری دوزی» و «کمان دوزی» شهرت دارد :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳