تخمه آفتابگردان اردبیل
یکی دیگر از سوغاتی های شهر اردبیل، تخمه آفتابگردان است :
سرشیر اردبیل
از آنجا که دام پروری در استان اردبیل رونق خوبی دارد، سرشیر :
حلوای سیاه
حلوای سیاه اردبیل یا «قره حالوا» از لحاظ شکل ظاهری بسیار شباهت به حلواهای :
عسل
عسل سوغاتی معروف اردبیل و مناطق اطراف آن است. عسل :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳