سبزی غازیاغی
غاز یاغی گیاهی خودرو است که در کنار رودخانه ها و یا در دامنه ی :
نان اردک زنجان
نان اردک زنجان نوعی نان سنتی است که در ابتدا توسط زنان پخت :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳