نان سنتی
در سمنان نان های سنتی متنوعی پخت می شود که خوردن آن ها :
گردو
بزرگترین باغ گردوی جهان در یکی از شهرستان های اطراف شهر :
پسته
پسته یکی از محصولات کشاورزی استان سمنان است که شهر دامغان :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳