فالوده شیراز
فالوده شیراز در سراسر کشور معروف است ، کمتر :
بهارنارنج
آب و هوای مناسب شیراز ، باعث شده تا درختان نارنج را به وفور :
عرقیات شیراز
وجود باغ ها و گلستان های فراوان در شیراز و حومه آن ، شیراز را به شهر :
لیمو و آبلیمو
وجود باغ های مرکبات در استان فارس سبب شده که این استان سهم به :
مسقطی
یکی از معروفترین شیرینی های ایرانی که نوعی حلوا هم محسوب :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳