پنیر کوزه ای
یکی از سوغاتی های خاص قزوین که شاید در هیچ جای دیگر از ایران به چشم نخورد :
شیرینی (نان چایی)
نان چای قزوین شیرینی خوشمزه و سنتی است که بانوان :
شیرینی (نان چرخی)
نان چرخی قزوین شباهت بسیاری به نان چایی دارد از نظر مواد :
شیرینی نون نازک
نان نازک شیرینی دیگری ازشهر قزوین است که :
باقلوا پیچ قزوین
باقلوا قزوین،با باقلوای شهرهایی چون یزد و شیراز رقابت میکند، و :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳