آدامس طبیعی سنندج
شاید تا به حال، نام آدامس سقز را بسیار شنیده :
بادام سوخته
بادام سوخته یکی از شیرینی مخصوص سنندج :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳