کماچ سهن
یکی دیگر از شیرینی های سنتی کرمان کماچ سهن :
عرقیات
کرمانی های اعتقاد خاصی به دارو گیاهی و عرقیات دارند در :
کلمپه
کلمپه شیرینی مخصوص کرمان است که اگر یک بار آن را امتحان :
خرما
خرما یکی از محصولاتی است که از ابتدا مورد استفاده انسان ها :
قاووت
قاووت که در زبان عامیانه کرمانی های قوتو گفته می شود نوعی شیرینی :
زیره
آب و هوای نسبتا خشک کرمان، بستری مناسبی برای کشت :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳