سرغبیلی
سرغبیلی شیرینی سنتی دیگر، مخصوص شهر گرگان :
نان خرمایی
نان خرمایی، سوغات دیگر شهرهای ایران هم است :
پشت زیک (کنجدی)
یه نوع شیرینی محلی شمال است که با کنجد :
نان زنجفیلی
نان زنجبیلی (زنجفیلی)، یکی از شیرینی های سنتی گرگان می باشد که :
حلوا اماج(مخصوص گرگان)
حلوای اماج یا حلوای اماچ سوغات مخصوص شهر گرگان محسوب می شود :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳