لواشک ساری
لواشک یکی از محبوب ترین ترشیجات بین بزرگان و کودکان :
زردکیجای
زردکیجا نوعی قارچ خوراکی است که در روستاهای :
ازگیل
ازگیل (کندس در گویش مازندرانی) میوه ی درختچه های وحشی :
مرکبات
شهر ساری یکی از تولیدکنندگان بنام مرکبات می باشد :
تمامی حقوق در انحصار © گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی می باشد.
آدرس ایمیل : info@ittic.com | شماره تماس : ۰۲۱۴۲۶۴۳