گزارشات تصویری
از تاریخ:
/
/
تا تاریخ:
/
/
گزارش تصویری/ برگزاری جلسه شورای معاونان و مدیران دفترمرکزی
نمایش جزئیات
1396/09/14
گزارش تصویری / بازدید مدیرعامل شرکت هلدینگ آتیه صبا از شرکت ایرانگردی و جهانگردی
نمایش جزئیات
1396/09/13
گزارش تصویری / برگزاری جلسه شناسایی استعداد پرسنل هتلها جهت ارتقا سرپرستی در شرکت
نمایش جزئیات
1396/09/05
گزارش تصویری/ اولین دوره مسابقه میزبان برتر
نمایش جزئیات
1396/09/02
گزارش تصویری / برگزاری جلسه کنترل هزینه
نمایش جزئیات
1396/08/16
گزارش تصویری / بازدید مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره از هتل جهانگردی شاهرود
نمایش جزئیات
1396/08/11
گزارش تصویری / بازدید مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره از هتل جهانگردی بسطام
نمایش جزئیات
1396/08/11
گزارش تصویری / بازدید مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره از هتل جهانگردی دامغان
نمایش جزئیات
1396/08/09
گزارش تصویری / بازدید مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره از هتل جهانگردی سمنان
نمایش جزئیات
1396/08/08
گزارش تصویری / افتتاح کلنگ زنی پروژه ساخت تالار هتل جهانگردی زاهدان
نمایش جزئیات
1396/08/01
گزارش تصویری / حضور مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت در هتل جهانگردی زاهدان
نمایش جزئیات
1396/07/30
گزارش تصویری / سومین همایش سراسری مدیران مالی و حسابداران در هتل جهانگردی دیزین
نمایش جزئیات
1396/07/27
صفحه 1 از 4 صفحه
ساختمان پاسداران
تهران، خیابان پاسداران
خیابان شهید حجت سوری، پلاک 5
تلفن: 23 21 2665 - 021
ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 00 08 8866 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved