گزارش تصویری / مسابقه آشپزهای گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
گزارش تصویری / برگزاری مسابقه آشپزهای گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی در روز دوم همایش با نظارت دکتر ساناز مینایی در هتل جهانگردی دیزین


ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved