گزارش تصویری/ برگزاری جلسه شورای معاونان و مدیران دفترمرکزی
گزارش تصویری/ جلسه شورای معاونان و مدیران با ریاست دکتر تاوتلی مدیرعامل شرکت در دفترمرکزی برگزار شد.


ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved