گزارش تصویری / برگزاری جلسه شناسایی استعداد پرسنل هتلها جهت ارتقا سرپرستی در شرکت
گزارش تصویری / برگزاری جلسه شناسایی استعداد پرسنل هتلها جهت ارتقا سرپرستی در شرکت


ساختمان پاسداران
تهران، خیابان پاسداران
خیابان شهید حجت سوری، پلاک 5
تلفن: 23 21 2665 - 021
ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 00 08 8866 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved