گزارش تصویری / بازدید مدیرعامل شرکت هلدینگ آتیه صبا از شرکت ایرانگردی و جهانگردی
گزارش تصویری / بازدید مهندس آذروش مدیرعامل شرکت هلدینگ آتیه صبا از شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی


ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved