گزارش تصویری / بازدید مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره از هتل جهانگردی شاهرود
گزارش تصویری / بازدید مدیرعامل، نایب رئیس هیات مدیره، معاون اجرایی هتلها، مشاورمدیرعامل و مدیرحراست و معاون فنی، اجرایی پروژه ها از هتل جهانگردی شاهرود.
گفتنی است دکتر تاوتلی و هیات همراه با یکی از کارکنان هتل جهانگردی شاهرود دیدار کرد.


ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved