گزارش تصویری / بازدید مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره از هتل جهانگردی بسطام
گزارش تصویری / بازدید مدیرعامل، نایب رئیس هیات مدیره، معاون اجرایی هتلها، مشاورمدیرعامل و مدیرحراست و معاون فنی، اجرایی پروژه ها از هتل جهانگردی بسطام


ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved