گزارش تصویری / حضور مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت در هتل جهانگردی زاهدان
گزارش تصویری / حضور مهندس حجازی رئیس هیات مدیره، دکتر تقدس نژاد نایب رئیس هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل، دکتر تاوتلی عضوهیات مدیره و مدیرعامل، مهندس معتدل معاون فنی و اجرایی پروژه ها و مرجان علمی معاون اجرایی هتلهای شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در هتل جهانگردی زاهدان جهت بازدید و کلنگ زنی از تالار جهانگردی زاهدان


ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved