گزارش تصویری / برگزاری جلسه کنترل هزینه
گزارش تصویری / برگزاری جلسه کنترل هزینه با حضور مدیرعامل، نایب رئیس هیات مدیره، معاونان و مدیران در دفترمرکزی برگزار شد.


ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved