حضور دکتر تاوتلی عضوهیات مدیره و مدیرعامل گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی در ۱۱نمایشگاه گردشگری
حضور مدیرعامل گروه هتل های ایرانگردی در یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته
مدیرعامل گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی در سومین روز از نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته از نمایشگاه و غرفه گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی بازدید کرد.


ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved