مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت با حضور اعضای هیات مدیره ، نمایندگان صاحبان سهام" معاون اقتصادی سازمان بازنشستگی، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی" ، نمایندگان هر دو سازمان و بازرس قانونی شرکت برگزار شد.


ساختمان پاسداران
تهران، خیابان پاسداران
خیابان شهید حجت سوری، پلاک 5
تلفن: 23 21 2665 - 021
ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 00 08 8866 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved