گزارش تصویری / حضور دکتر تاوتلی در همایش سراسری آشپزهای گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
گزارش تصویری / حضور دکتر تاوتلی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در همایش سراسری آشپزهای گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی در هتل جهانگردی دیزین - مهرماه 1396


ساختمان شمس
تهران، خیابان ولی عصر
روبروی توانیر، کوچه شمس، پلاک 3
تلفن: 82479 - 021
©2017 ITTIC, All Right Reserved