۱۷

مهر
۱۳۹۸
حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در جلسه فراکسیون گردشگری مجلس
ارسال شده توسط: ittic /۳۷۶۸۰
گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی همه روزه شاهد حضور گردشگرانی از کشور های مختلف دنیا است
بیشتر بخوانید

۱۵

مهر
۱۳۹۸
دستاورد و ارزش افزوده دیگری برای گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
ارسال شده توسط: ittic /۳۱۰۸۰
گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی همه روزه شاهد حضور گردشگرانی از کشور های مختلف دنیا است
بیشتر بخوانید

۰۸

مهر
۱۳۹۸
✅ از ابتدای امسال ۷۰ هزار بازنشسته کشوری به سفر رفتند
ارسال شده توسط: ittic /۳۶۳۵۰
گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی همه روزه شاهد حضور گردشگرانی از کشور های مختلف دنیا است
بیشتر بخوانید

۰۶

مهر
۱۳۹۸
وزیر گردشگری:با وجود تهدیدها در سال‌های اخیر، شاهد رشد گردشگری در ایران هستیم
ارسال شده توسط: ittic /۲۸۹۴۰
گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی همه روزه شاهد حضور گردشگرانی از کشور های مختلف دنیا است
بیشتر بخوانید