۰۲

آذر
۱۳۹۸

برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

Posted By : ittic/ 3843 ۰

جلسه شورای معاونین و مدیران با حضور “دکتر براتی” مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، اعضای هیات مدیره و کلیه معاونین و مدیران این مجموعه در دفتر مرکزی برگزار شد.

 

دکتر براتی ضمن عرض خسته نباشید خدمت تمامی همکاران در مجموعه گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی عنوان کرد؛ طی ایام گذشته، بازدید های سرزده ای از چند هتل ایرانگردی و جهانگردی انجام داده اند که این مجموعه ها روند روبه رشدی به جهت امکانات رفاهی و اقامتی داشتند.

همچنین وی از کلیه مدیران ارشد ستاد و هتل ها و تمامی پرسنل شاغل در گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی در خصوص این مهم قدردانی نمود و افزود؛ ارتقای مهارت ها و توانایی های نیروی انسانی در جهت افزایش درآمد نقش بسزایی دارد که میبایست به این نکته بسیار توجه کرد.

وی بر ایجاد زیرساخت های مناسب و اصولی به جهت کسب درآمد در هتلهای سودده و برقراری مستمر جلسات شورای معاونین تاکید کرد.

لازم به ذکر است “حسن نوروز” به عنوان نماینده واحد حقوقی در این جلسه حضور داشت.

طبق روال گذشته، معاونت های اجرائی،  توسعه و سرمایه گذاری و مدیریت حراست و روابط عمومی به ارائه گزارش عملکرد واحد خود پرداختند.

نظر خود را بیان کنید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.