۱۸

فروردین
۱۳۹۹

حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در هلدینگ آتیه صبا

Posted By : ittic/ 5034 ۰

◀️خروج از بحران کرونا و ایجاد بستر های جدید برای حل مشکلات اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی، دکتر پوینده، مدیرعامل، فریبا عباسی و زهرا کاوه اعضای هیات مدیره شرکت ایرانگردی را بر آن داشت تا در کمیته ی اقتصادی که به همین منظور در هلدینگ آتیه صبا، با حضور دکتر عظیمی پور، تشکیل شده بود شرکت کنند.

🔻 علیرضا عظیمی پور مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا از تشکیل کمیته های تخصصیِ کمک به شرکت های تابعه این هلدینگ برای خروج از بحران بیماری کرونا خبر داد.

🔻 عظیمی پور تاکید کرد: ما در هلدینگ آتیه صبا برای این بحران، کمیته های تخصصی در هر زمینه تشکیل داده ایم و به صورت تخصصی به امور شرکت ها رسیدگی خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم با ارائه های نسخه های مختلف شرکت ها را از بحران موجود خارج کنیم.

🔻دکتر پوینده، مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی اظهار داشت؛ شرایط فعلی بر کل دنیا حاکم شده و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بلافاصله بعد از پایان بحران کرونا وضعیت گردشگری به شرایط عادی بازگردد؛ اما باید راهکارهای مناسبی برای کاهش اثرات این بحران بر حوزه گردشگری را در تمامی زمینه ها ارائه دهیم.

📌متن کامل خبر در لینک زیر:
https://www.cspf.ir/News.aspx?id=3775&confirming=1

نظر خود را بیان کنید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.