۱۸

فروردین
۱۳۹۹

دومین جلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در سال ۹۹ با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این مجموعه برگزار شد.

Posted By : ittic/ 4733 ۰

در این جلسه در خصوص موضوعات مختلف شرکت از جمله پرونده های حقوقی، وضعیت اقتصادی، حقوق کارکنان، نحوه فعال سازی هتل ها در شرایط پسا کرونا بحث و تصمیم گیری انجام پذیرفت.

نظر خود را بیان کنید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.