۰۴

شهریور
۱۴۰۰

پیام مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی به مناسبت روزکارمند

Posted By : ittic/ 10017 ۰

✅ در پیام محمدرضا پوینده به این مناسبت آمده است:

با تامل در مفهوم واژه‌ی کارمند که با کارایی و کارآمدی عجین شده و در هم آمیخته و با عنایت به رقم چهار میلیونی کارمندان خدوم کشور، پی به نقش اثرگذار این قشر در رشد و پیشرفت میهن عزیزمان می‌بریم.
بی‌تردید عملکرد درست امروز کارمندان، سازنده فردای کشور عزیزمان است.
کارکنان گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی نیز با تلاش و توانی تحسین برانگیز موجب خوشنامی این مجموعه در ذهن همگان شده‌اند و جایگاه کنونی برند ایرانگردی و جهانگردی مرهون عملکرد پرسنل این مجموعه طی سال‌های متمادی بوده است.
روز کارمند را به کارکنان زحمت کش و دلسوز گروه هتلهاى ایرانگردى و جهانگردی که بی وقفه برای شکوفایی این مجموعه کوشش می‌کنند تبریک و تهنیت می‌گویم.

نظر خود را بیان کنید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.