شهر :
تاریخ ورود :
شب اقامت :
تاریخ خروج :
رزرو آنلاین
نام هتل شهر تخفیف
جهانگردی علیصدر همدان ٪۲۵
جهانگردی یاسوج یاسوج ٪۲۵
جهانگردی شمشک شمشک ٪۲۵
جهانگردی دیزین دیزین ٪۲۵
جهانگردی سراب سراب ٪۲۵
فهرست تخفیف ها
برگزاری شورای معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردیراه اندازی واحد امور محیط زیست و نظارتHSE شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردیبرگزاری 2 کارگاه آموزشی همزمان با عنوان اولین کارگاه آموزشی توانمند سازی ،با همکاری هتل جهانگردی یاسوججلسه مدیر هتل جهانگردی سمنان با مهندس شاهجویی معاون مدیرکل مخابرات منطقه سمنان در خصوص ارائه خدمات ارتباطی و مخابراتیبرگزاری اولین جلسه هیات مدیره شرکت سفر کارت ملی با حضور کلیه اعضاء این مجموعه اهدا لوح تقدیر مدیرعامل صندوق توسط دکترپورذاکری مدیرکل حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری به مدیر و کارشناسان حقوقی شرکتتقدیر مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از مدیر املاک انتقال حقوقی و امور قراردادهای شرکتخطاب مدیرهتل جهانگردی گلپایگان به میراث فرهنگی گلپایگانبرگزاری جلسه آموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با همکاری هتل جهانگردی یاسوجدیدارمدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با کارکنان و مدیریت‌های دفترمرکزی