شماره، نام، موضوع، ...
وضعیت سرمایه گذاری:
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 3 ستاره و مجتمع تجاری جلفا- طرح 1
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل جهانگردی جلفا
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 4 ستاره جلفا جهانگردی + مجتمع تجاری، استخر و مجموعه ورزشی- طرح 2
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل جهانگردی جلفا
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل پنج ستاره بین المللی در محل هتل جهانگردی اصفهان
تاریخ ثبت
شنبه 20 آذر
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل جهانگردی اصفهان
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 4 ستاره جهانگردی اصفهان و مجتمع اقامتی، فرهنگی و ورزشی
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
منطقه هزارجریب شهر اصفهان
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت مجموعه ورزشی استخر شنا و مجموعه اقامتی در کنار هتل جهانگردی میگون- طرح 1
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل جهانگردی میگون
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 4 ستاره جهانگردی شاهرود و مجتمع اقامتی، فرهنگی و ورزشی
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل جهانگردی شاهرود
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 4 ستاره جهانگردی شاهرود
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل جهانگردی شاهرود
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 5 ستاره جهانگردی لاهیجان
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل جهانگردی لاهیجان
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت مجتمع تجاری و هتل 4 ستاره جهانگردی لاهیجان
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل جهانگردی لاهیجان
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل جهانگردی 4 ستاره انزلی و مجتمع اقامتی
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
بندر انزلی
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 4 ستاره جهانگردی و مجموعه اقامتی و ورزشی انزلی
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
بندر انزلی
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت دهکده ساحلی گردشگری و هتل 5 ستاره جهانگردی سرخرود
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
سرخرود
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 5 ستاره جهانگردی و مجتمع گردشگری ساحلی سرخرود (طرح 2)
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
اراضی سرخرود
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 5 ستاره جهانگردی چلندر + آپارتمانهای مسکونی و مجموعه تفریحی، ورزشی
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل جهانگردی چلندر
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 4 ستاره جهانگردی چلندر و آپارتمان های مسکونی و مالکیت زمانی
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل جهانگردی چلندر
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 4 ستاره ایرانگردی کرمان (شعبه 2)- طرح 1
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل ایرانگردی کرمان (شعبه 2)
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت مجتمع تجاری و هتل 4 ستاره ایرانگردی کرمان (شعبه 2)- طرح 2
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل ایرانگردی کرمان (شماره 2)
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 4 ستاره جهانگردی یزد
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل جهانگردی یزد
نمایش جزئیات
نمایش جزئیات
در جریان
سرمایه گذاری ساخت هتل 4 ستاره یزد (طرح 2)
تاریخ ثبت
سه شنبه 28 دی
کارفرما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
محل کارفرما
هتل جهانگردی یزد
نمایش جزئیات
درباره ما
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در اواسط سال 1379 با هدف جذب گردشگران و مسافران داخلی و خارجی ، برگزاری تورهای داخلی و خارجی و تورهای ویژه بازنشستگان کشوری ، احداث و بهره برداری از رستوران های شهری و بین شهری ، سرمایه‌گذاری، مشارکت و جلب سرمایه های داخلی و خارجی و .. تاسیس گردید .
این مجموعه اولین و بزرگترین گروه زنجیره ای خدمات اقامتی و پذیرایی کشور با عنوان تجاری «گروه هتل های ایرانگردی...
تهران ، خیابان ولیعصر ، روبروی توانیر ، کوچه شمس ، پلاک ۳
پست الکترونیک گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی
©2022 ITTIC, All Right Reserved